Tech Crunch創業者が仮想通貨XRP(リップル)を絶賛

Tech Crunch創業者が仮想通貨XRP(リップル)を絶賛

Tech Crunch創業者がXRPを絶賛 TechCrunchの創設者兼ヘッジファンドArrington XRP Capitalの投資パー…via : https://coinpost.jp/?p=51994