ICO:ミニオン Minionvia : https://www.cryptocoinportal.jp/ico/minion/